Nižší náklady na ohřev teplé vody v bytovém domě díky slunci

Pokud řešíte, jak snížit náklady na ohřev teplé vody v bytovém domě, a zároveň chcete nadále využívat výhod centrálního zásobování teplem, pak je nejlepším řešením velkoplošný solární termický systém.

Solární systém na střeše domu se postará o předehřev teplé vody v domě. Voda se následně dohřeje ve výměníkové stanici, nebo vlastní plynové kotelně. Vy ušetříte a zároveň se nemusíte bát nedostatku teplé vody v odběrových špičkách.

Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody

Náklady na přípravu teplé vody až o 50 % nižší

Náklady na přípravu teplé vody jsou až o 50 % nižší než u stávajícího způsobu ohřevu teplé vody (například z centrálního zdroje tepla). V letních měsících je příprava teplé vody pokrytá až z  95 %, a to jen díky slunečnímu svitu, bez další potřebné energie.

zisk z termickeho solarniho systému

Spočítejte si, kolik solární systém ušetří při ohřevu teplé vody ve vašem bytovém domě

-> Kalkulačka úspor 

-> Finanční dotace na instalaci

zapojení solárního systému v bytovém domě

Jako měkký bivalentní zdroj v kombinaci se systémem centrálního zásobování teplem (CZT)

Spojení velkoplošného solárního systému, tedy měkkého bivalentního zdroje, a systému CZT pro ohřev teplé vody má řadu výhod. Velkoplošný solární systém může být navržený velmi hospodárně a pracovat s vysokou účinností. O pokrytí odběrových špiček teplé vody se postará právě systém CZT. Toto řešení přináší úsporu investičních nákladů, a díky tomu rychlejší dobu návratnosti.

Technologie, které používáme

Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody musí na střeše bytového domu vydržet minimálně 25 let. Proto velmi dbáme na použité materiály. To sebou nese vysoké nároky na použité komponenty a materiály.

V případě našich instalací je to výhradně hliník a nerezová ocel. Dodavatelem technologie solárních kolektorů, akumulačních zásobníků, podpůrných konstrukcí nebo regulací je německý výrobce tepelné techniky Viessmann. Veškerá technologie je tedy systémové řešení od jednoho výrobce.

Systém upevnění na střechu jsme si vyvinuli sami a nevyžaduje žádné kotvení do střešního pláště. Nedojde tak k narušení celistvosti střechy.

-> více o použitých komponentech Viessmann. 

Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody v bytovém domě Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody v bytovém domě zisk z termickeho solarniho systému Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody v bytovém domě Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody v bytovém domě Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody v bytovém domě Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody v bytovém domě Velkoplošný solární systém pro ohřev teplé vody v bytovém domě

Od návrhu po realizaci na klíč

Naše práce nezačíná a nekončí pouze instalací systému. Je třeba jít dál. Součástí každé instalace je odborný návrh, v případě zájmu je možné navržený systém prezentovat například na schůzi pro vlastníky nebo nájemníky bytových jednotek. Následuje projekční činnost a samotná technická příprava projektu. Poté už samotná instalace solárního systému, napojení na stávající systém, regulace, zkoušky a uvedení do provozu. Nabízíme také pravidelnou údržbu a záruční a pozáruční servis.

Výhody solárního systému pro váš bytový dům:

  • Úspora nákladů na přípravu teplé vody až 50 %, dle dimenzování systému
  • Zvýšení tržní hodnoty jednotlivých bytů i celého domu
  • V letních měsících je ohřev vody kryt až z 95 % pomocí slunce
  • Jednoduchá instalace a napojení na stávající systém
  • Nejekologičtější způsob přípravy teplé vody bez vedlejší rušivých vlivů, úspora desítek tun COročně
  • Příprava vody ve velkém (několik tisíc litrů teplé vody denně)
  • Jistota funkčnosti a kvality komponentů Viessmann
  • Prověřené řešení na několika místech v ČR
  • Jistota funkčního systému, montáž certifikovanou firmou ProSun
solární systém pro ohřev teplé vody v bytovém domě
dotace na solární systém NZÚ

Značnou část nákladů na instalaci pokryje dotace NZÚ

7.500 Kč na každou bytovou jednotku. Bytový dům se 70 byty tak získá více než 500.000 Kč formou přímé finanční dotace. Instalace velkoplošného solárního systému pro ohřev teplé vody je dostupnější než kdykoli dřív – díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám.

Zpracování a vyřízení žádosti zajistíme za vás. Před samotnou instalací zajistíme předschválení dotace ZDARMA.

Pro více informací nás kontaktujte.