Řešení pro ty, kteří chtějí odebírat teplo ze systému CZT a zároveň výrazně ušetřit

Subregulace tepla nabízí nový standard v patní regulaci vytápění pro bytové domy, které jsou napojeny na systém centrálního zdroje tepla (CZT).  Zateplené a nezateplené bytové domy jsou vytápěné stejně, což způsobuje nadměrné dodávky tepla do zateplených domů. To se projeví zvýšenými náklady na vytápění. Se subregulační jednotkou tepla získáte kontrolu nad dodávkou tepla z CZT, snížíte náklady na vytápění a zvýšíte komfort vytápění ve vašem domě.

subregulace tepla EIM

Spočítejte si, kolik ušetříte za teplo se subregulační jednotkou na patě vašeho bytového domu

-> Kalkulačka úspor 

Co je patní subregulace vytápění?

Subregulační jednotka je zařízení, které se montuje na vstupu tepla do vašeho bytového domu – na takzvanou patu objektu. Optimalizace vytápění prostřednictvím subregulační jednotky probíhá v domě automaticky. O hospodárnou a rovnoměrnou dodávku tepla se stará inteligentní řídicí systém s vazbou na předpověď počasí.

-> používáme subregulační jednotky tepla EIM (web výrobce)

Certifikované zařízení pro sítě PTAS a VEČR

Námi montované subregulační jednotky splňují přísné požadavky pro montáž na sítích centrálního zásobování teplem Pražské teplárenské a Veolia ČR.

Nevpouštějte do domu teplo, které nepotřebujete, a ušetřete 20-35 % nákladů na vytápění 

Dodavatel tepla z centrálního zdroje (CZT) dodává teplo do velkého množství domů s rozdílnými požadavky na spotřebu. Dodávaného tepla přitom musí být dostatek jak pro zateplený dům, tak i pro dům nezateplený – s největšími tepelnými ztrátami a tedy nejvyšší spotřebou tepla. Pokud má váš dům po zateplení nižší spotřebu, stačilo by vám odebírat méně tepla. Systém CZT ale není schopný jednotlivé odběratele takto rozlišovat a ve většině případů ani nijak aktivně na vašem požadavku snížení množství odebíraného tepla nespolupracuje. Výsledkem je, že domem proudí nadbytečné množství tepla, které většinou nevyužijete, ale vždy zaplatíte.

Pro každý bytový dům je ideální teplota na vstupu odlišná

Každý bytový dům má jedinečné požadavky na dodávky tepla. A stejně tak rozdílné jsou požadavky jeho obyvatel na tepelnou pohodu. Pro dodavatele tepla je technicky nemožné zajistit dostatečné vytápění nezatepleného domu a zároveň hospodárně vytápět dům, který už je zateplený. Řešení však existuje, a to v podobě subregulace tepla EIM.

Správné množství dodaného tepla do domu můžete ovlivnit pouze se subregulační jednotkou na patě domu

Díky správnému nastavení a možnosti ovlivnit parametry vytápění v domě máte větší kontrolu nad dodávkou tepla z CZT a náklady na vytápění pro celý dům klesají. Inteligentní funkce jednotky EIM pak zajistí, že dodávka tepla z centrálního zdroje bude vždy odpovídat potřebám vašeho domu, a vy už tak nebudete platit za teplo, které nepotřebujete.

patní subregulace tepla EIM

Výhody patní subregulace pro váš dům

  • Osazení patní  subregulace lze provést okamžitě bez stavebního povolení
  • Subregulaci tepla lze namontovat do jakéhokoli domu napojeného na centrální zásobování teplem
  • S osazením dojde k podstatnému snížení nákladů na vytápění. A to hned od prvního dne provozu
  • Dochází ke snížení hlučnosti otopné soustavy a radiátorů
  • Nastavení vytápění pro váš bytový dům ovládáte sami
  • Subregulace tepla kontroluje kvalitu dodávky tepla z centrálního zdroje (CZT)
  • Subregulace tepla hlídá sjednaný maximální topný výkon (v rámci výkonových sazeb, např. PTAS)
subregulace tepla EIM patní subregulace