Rozdíly mezi servisem, údržbou a provozem kotelny

Otopná soustava bytových domů zůstává dlouhou dobu stranou pozornosti. Nerovnoměrné zahřívání radiátorů, špatná funkce regulačních armatur a vyšší měrná spotřeba tepla, to jsou hlavní problémy, které s sebou nese znečištění otopné soustavy pevnými usazeninami a kovovým i nekovovým kalem.

Pulzní chemický proplach otopné soustavy představuje bezpečný a ekologický způsob, jak opět zajistit rovnoměrné a hospodárné vytápění i regulační funkci celé soustavy. Následně doporučujeme osadit cyklonový separátor nečistot.

Otopná soustava bytových domů zůstává dlouhou dobu stranou pozornosti. Nerovnoměrné zahřívání radiátorů, špatná funkce regulačních armatur a vyšší měrná spotřeba tepla, to jsou hlavní problémy, které s sebou nese znečištění otopné soustavy pevnými usazeninami a kovovým i nekovovým kalem.

Pulzní chemický proplach otopné soustavy představuje bezpečný a ekologický způsob, jak opět zajistit rovnoměrné a hospodárné vytápění i regulační funkci celé soustavy. Následně doporučujeme osadit cyklonový separátor nečistot.