Nižší náklady na ohřev teplé vody díky alternativnímu zdroji tepla

Instalací tepelného čerpadla lze dlouhodobě vyřešit otázku spojenou s úsporou nákladů na ohřev teplé vody. Celý systém pracuje na velmi jednoduchém principu, teplo získané z tepelného čerpadla je předáno přes akumulační zásobníky do vody, tím dojde k jejímu předehřevu. Protože systém nadále předpokládá využití systému CZT, není třeba se obávat nedostatku teplé vody v období zvýšené krátkodobé spotřeby teplé vody v domě.

tepelné čerpadlo vzduchové Viessmann bytové domy

Náklady na přípravu teplé vody až o 50% nižší.

Náklady na přípravu teplé vody jsou v průběhu roku až o 50% nižší než v případě stávajícího způsobu ohřevu teplé vody pomocí například centrálního zdroje tepla. V letních měsících je příprava teplé vody kryta až z  95%, a to vše bez další potřebné dodané energie, stačí pouze sluneční svit a jedno čerpadlo o výkonu v řádech desítek wattů.

Spočítejte si, kolik alternativní zdroj tepla ušetří při ohřevu teplé vody ve vašem bytovém domě.

-> Kalkulačka úspor

zapojení solárního systému v bytovém domě

Jako měkký bivalentní zdroj v kombinaci se systémem centrálního zásobování teplem (CZT)

Spojení měkkého bivalentního zdroje tepla v podobě velkoplošného solárního systému a systému CZT pro ohřev teplé vody má řadu výhod. Velkoplošný solární systém může být navržen velmi hospodárně a pracovat s vysokou účinností, o pokrytí odběrových špiček teplé vody se postará právě systém CZT. Toto řešení přináší úsporu investičních nákladů a tím rychlejší dobu návratnosti.

Určeno pro ohřev teplé vody – vysoká hodonota COP

Spojení měkkého bivalentního zdroje tepla v podobě tepelného čerpadla a systému CZT pro ohřev teplé vody má řadu výhod. Tepelné čerpadlo může být navrženo velmi hospodárně a s ohledem na nižší požadovanou výstupní teplotu pracovat s dlouhodobě vysokou hodnotou COP.

O pokrytí odběrových špiček teplé vody se nadále postará systém CZT. Toto řešení přináší úsporu investičních nákladů a tím rychlejší dobu návratnosti.

 

schema-tc

Tepelná čerpadla jsou umístěna na střeše objektu, odhlučněna a zajištěna proti přenosu vibrací

Naše řešení předpokládá umístění tepelných čerpadel na střechu domu. Čerpadla jsou umístěna na anti-vibračních rámech a jsou odhlučněna. Toto řešení také umožňuje budoucí rozšíření počtu instalovaných tepelných čerpadel, například ve spojení se zvýšenou spotřebou teplé vody v domě.

Pro instalaci používáme vysoceúčinná tepelná čerpadla Viessmann Vitocal, díky kterým jsme schopni garantovat úsporu nákladů při ohřevu teplé a dlouhou životnost.