Řešení pro ty, kteří chtějí nadále odebírat teplo ze systému CZT, ale chtějí výrazně ušetřit

Subregulace tepla nabízí nový standard v patní regulaci vytápění pro bytové domy, které jsou napojeny na systém centrálního zdroje tepla (CZT). Společné vytápění zateplených a nezateplených bytových domů způsobuje nadměrnou dodávku tepla, která se projeví zejména zvýšenými náklady na vytápění. Se subregulační jednotkou tepla získáte kontrolu nad dodávkou tepla z centrálního zdroje tepla, snížíte náklady na vytápění a zvýšíte komfort vytápění ve vašem domě.

subregulace tepla EIM

Spočítejte si, kolik ušetří za teplo se subregulační jednotkou na patě  vašeho bytovém domě

-> Kalkulačka úspor 

Co je patní subregulace vytápění?

Subregulační jednotka je zařízení, které se montuje na vstupu tepla do vašeho bytového domu – na takzvanou patu objektu. Optimalizace vytápění prostřednictvím subregulační jednotky probíhá v domě automaticky. O hospodárnou a rovnoměrnou dodávku tepla se stará inteligentní řídící systém s vazbou na předpověď počasí.

-> používáme subregulační jednotky tepla EIM (web výrobce)

Certifikované zařízení pro sítě PTAS a VEČR

Námi montované subregulační jednotky splňují přísné požadavky pro montáž na sítích centrálního zásobování teplem Pražské teplárenské a Veolia ČR.

Nevpouštějte do domu teplo, které nepotřebujete a ušetříte 20-35% nákladů na vytápění 

Dodavatel tepla z centrálního zdroje (CZT) dodává teplo do velkého množství domů s rozdílnými požadavky na spotřebu. Dodávaného tepla přitom musí být dostatek jak pro zateplený dům, tak i pro dům nezateplený – s největšími tepelnými ztrátami a tedy nejvyšší spotřebou tepla. Pokud má váš dům například po zateplení nižší spotřebu, stačilo by vám odebírat méně tepla. Systém CZT ale není schopný jednotlivé odběratele takto rozlišovat a ve většině případů ani nijak aktivně na vašem požadavku snížení množství odebíraného tepla nespolupracuje. Výsledkem je, že vaším domem proudí nadbytečné množství tepla, které většinou nevyužijete, ale vždy zaplatíte.

Pro každý bytový dům je ideální teplota na vstupu odlišná

Každý bytový dům má jedinečné požadavky na dodávky tepla. A stejně tak rozdílné jsou požadavky jeho obyvatel na tepelnou pohodu. Pro dodavatele tepla je technicky nemožné zajistit dostatečné vytápění nezatepleného domu a zároveň hospodárně vytápět dům, který už je zateplený. Řešení však existuje, a to v podobě subregulace tepla EIM.

Správné množství dodaného tepla do domu můžete ovlivnit pouze se subregulační jednotkou na patě domu

Správné nastavení a možnost ovlivnit parametry vytápění v domě umožňují větší kontrolu nad dodávkou tepla z CZT a snižují náklady na vytápění pro celý dům. Inteligentní funkce jednotky EIM pak zajistí, že dodávka tepla z centrálního zdroje tepla bude vždy odpovídat potřebám vašeho domu, a vy už tak nebudete platit za teplo, které nepotřebujete.

patní subregulace tepla EIM patní subregulace tepla EIM patní subregulace tepla EIM

Výhody patní subregulace pro váš dům

  • Osazení patní  subregulace lze provést okamžitě bez nutnosti získání stavebního povolen
  • Subregulaci tepla lze namontovat do jakéhokoli domu napojeného na centrální zásobování teplem
  • S osazením dojde k podstatnému snížení nákladů na vytápění a to hned od prvního dne provozu
  • Dochází ke snížení hlučnosti otopné soustavy a radiátorů
  • Nastavení vytápění pro váš bytový dům ovládáte sami
  • Subregulace tepla kontroluje kvalitu dodávky tepla z centrálního zdroje (CZT)
  • Subregulace tepla hlídá sjednaný maximální topný výkon (v rámci výkonových sazeb, např. PTAS)
subregulace tepla EIM patní subregulace