VZDÁLENÝ DISPEČINK PROSUN

On-line přehled o provozních stavech vašeho zdroje tepla.

________

Tepelné zdroje s připojením na náš on-line dispečink jsou pod neustálou kontrolou, 24/7/365.

Případné změny provozních stavů nebo poruchy jsou tak detekovány okamžitě, což urychluje jejich odstranění a zvyšuje spolehlivost provozu. Automatické funkce pro vzdálenou diagnostiku jsou navrženy s ohledem na plnění provozních předpisů.

Automatický dispečink PROSUN:

  • Neustálá automatická kontrola provozních a funkčních stavů tepelného zdroje.
  • Teplotní a provozní záznamy.
  • Provoz tepelného zdroje v souladu s platnými předpisy a provozním řádem.
  • Vzdálené propojení tepelného zdroje a dispečerského pracoviště pomocí internetu a GSM (2 komunikační kanály).

„Domovní plynové kotelny PROSUN jsou napojeny na náš 24 hodinový on-line dispečink.“

Veškerá komunikace mezi kotelnou a dispečinkem je zabezpečena a probíhá přes dva oddělené kanály (přes sít internet a přes GSM). 

> Více o domovních plynových kotelnách PROSUN

PROSUN logo dispečink

Dispečink + provoz

Ve své správě máme již více než 50 tepelných zdrojů a regulačních stanic, pro které provozujeme dispečerské pracoviště.

Napojení na náš dispečink nabízíme pouze v kombinaci se Smlouvou na dodávku tepelné energie, tedy v případě, že daný zdroj zároveň provozujeme.

Naše dispečerské stanoviště funguje v částečně automatickém režimu, kdy software dispečerského pracoviště autonomně a v pravidelném intervalu aktivně kontroluje základní funkce každého tepelného zdroje.

Díky tomuto technicky pokročilému řešení lze včas předcházet případným poruchám na tepelném zdroji a zajistit tak podstatně vyšší spolehlivost jeho provozu.