DODÁVKA TEPELNÉ ENERGIE A PROVOZ KOTELNY PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

S garantovanou cenou dle jasně daného kalkulačního vzorce.

________

„Převezmeme kompletní odpovědnost z provozu vašeho zdroje tepla. S více než 15letou zkušeností se postaráme o spolehlivý a hospodárný provoz vaší plynové kotelny a zajistíme tak nižší náklady na vytápění a ohřev teplé vody.“

Provoz kotelny zahrnuje:

 • Pravidelnou kontrolu a obsluhu kotelny.
 • Týdenní kontroly odbornými pracovníky.
 • Provoz kotelny v souladu s předpisy a ČSN.
 • Výrobu tepla dle přání a potřeb zákazníka.
 • Pravidelný autorizovaný servis zařízení.
 • Zajištění periodických revizí a kontrol.
 • Odečty měřidel a výkaznictví.
 • Vedení provozního deníku (dostup. on-line).
 • On-line dispečink s havarijní službou.
 • Energetické poradenství.
 • On-line přístup na PROSUNport (revize, provozní záznamy, odečty, fakturace).

Po instalaci vaší nové domovní plynové kotelny PROSUN je vhodné zvolit některou z nabízených variant servisní nebo provozní smlouvy či přímo službu dodávky tepelné energie.

> Rozdíly mezi jednotlivými variantami vám rádi vysvětlíme osobně, stejně tak jako doporučíme tu nejvhodnější pro váš objekt

Přínosy pro váš bytový dům:

 • Spolehlivá a hospodárná dodávka.
 • Přebíráme zodpovědnost za provoz.
 • O vaši kotelnu se postará náš profesionální servisní tým.
 • Pravidelné týdenní kontroly.
 • On-line dispečink s havarijní službou.
 • Nižší náklady na nákup plynu a opravy.
 • Přehledné a jasné účtování.

Úspora nákladů a žádná zodpovědnost výborů SVJ nebo předsednictev BD z provozu:

 • Převezmeme veškerou zodpovědnost z provozu, která jinak leží na výboru SVJ nebo členech představenstva družstva.
 • Teplo je účtováno se sníženou sazbou DPH 12 % oproti původnímu DPH 21 %.
 • S možností garance ceny tepla až na 3 roky.