ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S GARANCÍ

Zpracování PD a vyřízení stavebního povolení GARANTUJEME.

________

Zpracování dokumentace

Vypracujeme projektovou dokumentaci nutnou k výstavbě vlastního zdroje tepla – ať už se jedná o projekt domovní plynové kotelny, solárního systému pro ohřev teplé vody, tepelného čerpadla, výměníkové stanice, nebo patní směšovací stanice vytápění.

 • Posouzení stávajícího stavu otopné soustavy
 • Návrh a koncepce systémů vytápění a ohřevu teplé vody
 • Zpracování ekonomických posudků, studií proveditelnosti a návratnosti
 • Právní posouzení možnosti odpojení od systému centrálního zdroje tepla (CZT)
 • Zpracování projektové dokumentace a inženýring
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Odborná instalace a uvedení zařízení do provozu
 • Servisní služba a kompletní záruční i pozáruční údržba systému
 • Provoz a dodávka tepelné energie

„Zajišťujeme kompletní služby v oblasti instalace vlastních zdrojů tepla a teplé vody na klíč.“

Odpojení od systému centrálního zásobování teplem (CZT)

Zdroje tepelné energie pro bytové domy stavíme již více než 15 let.

Proces přechodu na vlastní zdroj tepla a teplé vody není snadná věc, s námi se ale neztratíte a dojdete rovnou k cíli. Veškeré nutné kroky zařídíme za vás. Poradíme vám, které dokumenty je potřeba připravit i co by měl například obsahovat zápis ze schůze SVJ, nebo vám rovnou poskytneme ověřené vzory.

> Více o plynových kotelnách

Přechod na vlastní zdroj není jen technologie samotná. Pokud si třeba nejste jisti, jaké části by měl obsahovat zápis ze schůze SVJ se souhlasem o změně zdroje tepla a teplé vody. Rádi vám poradíme.

Pro naše zákazníky nabízíme právní poradenství ve věci:

 • Analýzy smluv a možnosti změny dodavatele tepla
 • Právní zastupování v průběhu stavebního řízení, jednání s dodavatelem tepla
 • Poskytnutí vzorů dokumentů
 • Legislativy SVJ a BD
 • Provozu vlastního zdroje tepla

„Získání stavebního povolení a odpojení od systému CZT garantujeme! Jinak nic neplatíte.“

> Více o garanci PROSUN

V případě instalace obnovitelného zdroje (tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy, solární systémy) ve vašem domě zajistíme získání dotace z programu NZÚ. Naše úspěšnost získání dotace je stále 100%.

Základní rámec dotace: 

 • dotace ve výši 15 000 Kč / kWp instalovaného výkonu FVE
 • dotace ve výši 20 000 Kč / kW instalovaného výkonu TČ
 • dotace ve výši 20 000 Kč / kW instalovaného výkonu solárních kolektorů

Před samotnou realizací zajistíme předschválení dotace a zpracování projektové dokumentace na své náklady.

> Web dotačního programu NZÚ

„Vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám pro vás v případě instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE) vyřídíme zdarma.“

> Více o instalaci obnovitelných zdrojů