PATNÍ SMĚŠOVACÍ STANICE VYTÁPĚNÍ PROSUN

Pro efektivní regulaci vytápění domů napojených na systém dálkového tepla (CZT).

________

Řešení pro ty, kteří chtějí nadále odebírat teplo ze systému CZT, ale chtějí výrazně ušetřit

Směšovací stanice vytápění nabízí nový standard v patní regulaci vytápění pro bytové domy, které jsou napojeny na systém centrálního zdroje tepla (CZT). Společné vytápění zateplených a nezateplených bytových domů způsobuje nadměrnou dodávku tepla, která se projeví zejména zvýšenými náklady na vytápění.

S naší patní směšovací stanicí získáte kontrolu nad dodávkou tepla z centrálního zdroje tepla, snížíte náklady na vytápění a zvýšíte komfort vytápění ve vašem domě.

S patní směšovací stanicí pro regulaci vytápění z centrálního zdroje tepla (CZT) v průměru ušetříte 17,8 %* ročních nákladů na vytápění.

*Na základě zpětného průzkumu mezi 31 referenčními instalacemi za období 1/2015 až 1/2020.

Co je patní směšovací stanice?

Patní směšovací stanice je zařízení, které se montuje na vstupu tepla do vašeho bytového domu – na takzvanou patu objektu. Optimalizace vytápění prostřednictvím stanice probíhá v domě automaticky. O hospodárnou a rovnoměrnou dodávku tepla se stará inteligentní řídicí systém s vazbou na hlídání sjednaného topného maxima (15 minut maximum).

 

Certifikované zařízení pro sítě PTAS a VEČR

Námi instalované směšovací stanice splňují přísné požadavky pro montáž na sítích centrálního zásobování teplem Pražské teplárenské a.s. a Veolia Energie ČR, a.s.

„Nevpouštějte do domu teplo, které nepotřebujete…“

Dodavatel tepla z centrálního zdroje (CZT) dodává teplo do velkého množství domů s rozdílnými požadavky na spotřebu.
Dodávaného tepla přitom musí být dostatek jak pro zateplený dům, tak i pro dům nezateplený – s největšími tepelnými ztrátami, a tedy nejvyšší spotřebou tepla.

Pokud má váš dům například po zateplení nižší spotřebu, stačilo by vám odebírat méně tepla. Systém CZT ale není schopný jednotlivé odběratele takto rozlišovat a ve většině případů ani nijak aktivně na vašem požadavku snížení množství odebíraného tepla nespolupracuje.

Výsledkem je, že vaším domem proudí nadbytečné množství tepla, které většinou nevyužijete, ale vždy zaplatíte.

Pro každý bytový dům je ideální teplota na vstupu odlišná

Každý bytový dům má jedinečné požadavky na dodávky tepla. A stejně tak rozdílné jsou požadavky jeho obyvatel na tepelnou pohodu. Pro dodavatele tepla je technicky nemožné zajistit dostatečné vytápění nezatepleného domu a zároveň hospodárně vytápět dům, který už je zateplený. Řešením je osazení patní směšovací stanice, která odebere pouze tolik tepla, kolik je ho v danou chvíli v domě třeba.

Správné množství dodaného tepla do domu můžete ovlivnit pouze se směšovací stanicí na patě domu

Správné nastavení a možnost ovlivnit parametry vytápění v domě umožňují větší kontrolu nad dodávkou tepla z CZT a snižují náklady na vytápění pro celý dům. Regulační funkce stanice pak zajistí, že dodávka tepla z centrálního zdroje tepla bude vždy odpovídat potřebám vašeho domu, a vy už tak nebudete platit za teplo, které nepotřebujete.

Přehled funkcí směšovací stanice

BĚŽNÁ DODÁVKA TEPLA ZE SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ (CZT)
DODÁVKA TEPLA S INSTALOVANOU SMĚŠOVACÍ STANICÍ PROSUN
Nastavení harmonogramu vytápěníDle okolních objektůANO, individuálně
Nastavení regulace vytápění v závislosti na venkovní teplotěDle okolních objektůANO, individuálně
Automatické noční i denní útlumyDle okolních objektůANO, individuálně
Automatické omezení maximálního topného výkonuNEANO, individuálně
Automatické vypnutí vytápění při teplém počasíNEANO, individuálně
Automatické zahájení a ukončení topné sezónyNEANO, individuálně
Intuitivní dotykové ovládání a jednoduché nastaveníNEANO
Možnost rozšíření o on-line vzdálený přístupNEANO

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Patní směšovací stanice vytápění PROSUN

_____

(1) Patní směšovací stanice vytápění PROSUN

odděluje dům od systému CZT a umožňuje tak velmi efektivně řídit množství tepla dodaného do objektu. Dodávka tepla je řízena podle venkovní teploty a nastaveného harmonogramu.

(2) Řídicí jednotka směšovací stanice PROSUN

zajišťuje veškeré řízení a výpočty nutné pro efektivní dodávku tepla do objektu. Hlídá nastavené parametry a umožnuje jejich sledování a nastavení pomocí velkého barevného dotykového panelu.

(3) Magnetické separátory nečistot

chrání směšovací stanici a topný systém domu před nečistotami ze systému CZT, které by mohly způsobit nesprávnou funkci nebo trvalé poškození regulačních armatur a čerpadla.

(4) Vnitřní topný systém objektu

je od systému CZT oddělen pomocí směšovací stanice. Proto je možné nastavit parametry vytápění přesně dle potřeb a požadavků objektů, a to s ohledem na maximální hospodárnost vytápění.

(5) Dodávka tepla z centrálního zdroje tepla (CZT)

je po instalaci patní směšovací stanice výhradně pod kontrolou objektu. Nehrozí tak např. nežádoucí přetápění.