VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY PRO PŘEDEHŘEV TEPLÉ VODY V BYTOVÝCH DOMECH

Žádná elektřina, pouze přímý ohřev teplé vody pomocí teplonosné solární kapaliny protékající solárními kolektory na střeše domu, tak funguje velkoplošný solární termický systém, který uspoří 30–45 % ročních nákladů na ohřev TV.

________

Velkoplošný solární termický systém je vhodným doplňkem vaší nové domovní plynové kotelny PROSUN

Je jedno, kterému alternativnímu zdroji fandíte, ušetříte s oběma. Každý bivalentní zdroj v podobě velkoplošného solárního termického systému nebo tepelných čerpadel má svá pro a proti, jedno mají však společné – skvěle se hodí jako doplňkový bezemisní zdroj pro vaši novou kotelnu.

Všechny plynové kotelny PROSUN jsou připraveny k doplnění o obnovitelný zdroj energie (OZE).

> Více o domovních plynových kotelných PROSUN

Využití velkoplošného solární termického systému pro předehřev teplé vody v bytovém domě

Roční průběh krytí výroby tepelné energie pro předehřev teplé vody pomocí velkoplošného solárního termického systému odpovídá úrovni osvitu v jednotlivých měsících. Pro hospodárný provoz je nutné zajistit dostatečný odběr tepla, tím je zajištěna vysoká účnnost ohřevu teplé vody ze slunce. Zároveň nedochází ke stagnaci během letních měsíců. Průměrně tak lze vhodně pokrýt maximálně 30–45 % roční spotřeby.

Využití velkoplošného solárního termického systému v bytovém domě v ulici Karpatská v Praze 10

S ohledem na dynamické změny na energetickém trhu byla původní plynová kotelna PROSUN doplněna o velkoplošný solární termický systém pro předehřev teplé vody.

„Roční úspora nákladů nákladů na ohřev teplé vody atakuje 40 %“

Není baterie jako baterie

Solární systém se skládá ze solárních kolektorů umístěných na střeše objektu a akumulačních zásobníků v suterénu (ty slouží jako velká baterie).

Předehřátá voda ze zásobníků je následně přepouštěna do plynové kotelny, kde je případně voda dohřáta na požadovanou výstupní teplotu. Vše se děje automaticky bez nutnosti složité regulace či obsluhy.

Velkoplošný solární termický systém je instalován na střeše objektu bez nutnosti zásahu do střešní krytiny

Způsob instalace velkoplošných solárních termických systémů PROSUN nevyžaduje přímý zásah do střešní krytiny objektu s plochou střechou. Proto je instalace velmi snadná a lze ji bez obav realizovat na nových i stávajících střechách.

Životnost systému přesahuje 25 let, a proto je v případě potřeby možné systém demontovat, provést opravu střešního pláště a následně systém znovu namontovat.

K instalaci velkoplošných solárních termických systémů využíváme výhradně komponenty Viessmann, díky kterým jsme schopni garantovat úsporu nákladů při ohřevu teplé vody a dlouhou životnost.

Přínosy pro váš bytový dům:

  • Z 30–45 % je ohřev teplé vody zdarma.
  • S budoucím nárůstem cen energií úspora z provozu solárního systému poroste.
  • Na rozdíl od tepelných čerpadel solární systém nevydává žádný hluk ani vibrace.
  • Nedochází k opotřebení v průběhu let.
  • Velmi levný provoz a minimální náklady na servis údržbu.

S možností dotace NZÚ

  • Na instalaci solárního termického systému lze čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám.
  • Dotaci vyřídíme ZDARMA za vás.
  • Výše dotace 20 000 Kč/kW instalovaného výkonu solárních kolektorů. 

„Využijte státní dotace z programu Nová zelená úsporám a doplňte vaší plynovou kotelnu o moderní bivalentní zdroj v podobě tepelných čerpadel nebo fotovoltaické elektrárny.“

> Více o spojení plynu a tepelných čerpadel s fotovoltaickou elektrárnou v bytových domech