TEPELNÁ ČERPADLA S FVE JAKO BIVALENTNÍ ZDROJ PRO HYBRIDNÍ KOTELNY PROSUN V BYTOVÝCH DOMECH

Bivalentní zdroj pro ekologický předehřev teplé vody v bytovém domě. Tepelná čerpadla a FVE umístěná na střeše objektu ekologicky a hospodárně předehřívají teplou vodu, která je následně dohřívána v plynové kotelně. Proto je jejich provoz velmi hospodárný a není třeba se obávat ani odběrových špiček.

________

Bivalentní zdroj pro vysoceúčinný ohřev teplé vody

Naše řešení předpokládá umístění tepelných čerpadel na střechu domu. Čerpadla jsou umístěna na antivibračních rámech a jsou odhlučněna. Toto řešení také umožňuje budoucí rozšíření počtu instalovaných tepelných čerpadel, například ve spojení se zvýšenou spotřebou teplé vody v domě.

„Tepelná čerpadla jsou umístěna na střeše objektu, odhlučněna a zajištěna proti přenosu vibrací“

Pro instalaci používáme vysoce účinná tepelná čerpadla Viessmann Vitocal, díky kterým jsme schopni garantovat úsporu nákladů při ohřevu teplé vody a dlouhou životnost.

Tepelná čerpadla jsou primárně napájena z vlastní fotovoltaické elektrárny

Ohřev teplé vody pro celý dům pomocí energie ukryté ve vzduchu. Tepelná čerpadla typu VZDUCH­–VODA jsou vhodným doplňkovým zdrojem plynových kotelen, tepelné čerpadlo násobí dodanou nebo vyrobenou elektřinu až 4,85krát.

Roční průběh krytí výroby tepelné energie pro předehřev teplé vody pomocí tepelných čerpadel typu VZDUCH–VODA závisí na nastavení bodu bivalence, typicky je voda z TČ předehřívána na teplotu 40–45 °C a následně je dohřívána v plynové kotelně. V průběhu roku se tak liší pouze hodnota COP, ale krytí spotřeby zůstává. Průměrně tak lze efektivně pokrýt až 50 % roční spotřeby.

Referenční instalace tepelných čerpadel a FVE v bytovém domě Amforová v Praze 5

Spojení stabilního zdroje pro zimní měsíce v podobě moderní plynové kondenzační kotelny a využití energie z přírody dává nejen ekonomický smysl. V tomto konkrétním domě jsme postavili plynovou kotelnu a doplnili ji o tepelná čerpadla a FVE, která tato tepelná čerpadla napájí. Výsledkem je hybridní plynová kotelna s velmi vysokou účinností.

Tepelná čerpadla a FVE = výrazné snížení spotřeby primární energie a úspora až 1/3 nákladů oproti systému dálkového tepla

„V naší videoreferenci se o této komplexní instalaci dozvíte víc.
Velmi pravděpodobně se jedná o podobný dům, jako je ten váš.“

> Kontaktujte nás a my Vám referenční instalace ve Vašem okolí ukážeme naživo

TČ s FVE dodáme „na klíč“ s dotací:

 • Zpracujeme projektovou dokumentaci, včetně statického posouzení střechy a návrhu vhodného kotvení.
 • Celý systém ohřevu teplé vody s TČ a FVE odborně nainstalujeme.
 • Zajistíme napojení na stávající plynovou kotelnu a uvedeme tepelná čerpadla do provozu.
 • Zajistíme záruční i pozáruční servis.
 • Vyřídíme dotaci z programu NZÚ.

TČ + FVE z každého instalovaného 1kWp ohřeje zdarma 77 600 litrů teplé vody za rok

1 kWh dodaná = 4,85 kWh tepla pro ohřev TV

Přínosy pro váš bytový dům:

 • Z 1 kWh elektrické energie vyrobí 4,85 kWh tepla pro ohřev teplé vody.
 • S budoucím nárůstem cen energií úspora nákladů z provozu TČ a FVE poroste.
 • TČ je napájeno primárně z FVE, v případě nepříznivého počasí pak z elektrické sítě.
 • Kvalitní komponenty a technologie TČ a FVE od německého výrobce Viessmann.
 • Velmi hospodárný provoz a vysoká hodnota výkonového čísla (hodnota COP = 4,85).

Systémové řešení:

 • Ověřený způsob kotvení minimalizuje vibrace a hluk, bez zásahu do střechy.
 • Snadné napojení na kotelnu

„Využijte státní dotace z programu Nová zelená úsporám a doplňte vaší plynovou kotelnu o moderní bivalentní zdroj v podobě tepelných čerpadel nebo fotovoltaické elektrárny.“

> Více o spojení plynu a tepelných čerpadel s fotovoltaickou elektrárnou v bytových domech