GARANCE PROSUN

Garantujeme získání stavebního povolení a odpojení od systému CZT.

________

Bytové domy odpojujeme od systému CZT (centrální zásobování teplem) a domovní kotelny stavíme již téměř 10 let, proto si vám můžeme dovolit garantovat získání stavebního povolení!

Za zpracování projektové dokumentace neplatíte nic až do doby, než pro vás zajistíme vydání stavebního povolení. Tato nabídka platí při uzavření smlouvy na výstavbu nové domovní kotelny PROSUN „na klíč“.

Vše zařídíme za vás:

 • Zpracování projektové dokumentace (PD) na výstavbu domovní plynové kotelny.
 • Zpracování potřebných posudků (posouzení alternativních zdrojů, energetický posudek, rozptylová studie atd.).
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení.
 • Zajištění stanovisek dotčených orgánů.
 • Jednání s dodavatelem tepla o odpojení.
 • Vydání stavebního povolení.
 • Možnost financování výstavby nové kotelny.
 • Instalaci nové plynové kotelny a odpojení od centrálního zdroje tepla.
 • Vydání kolaudačního souhlasu.
 • Servis, provoz kotelny a dodávku plynu.

Přínosy pro váš bytový dům:

 • Poskytneme vám vzory dokumentů nutných pro hladký průběh stavebního řízení (text usnesení, plné moci, prohlášení a jiné).
 • Přebíráme náklady na zpracování PD.
 • Veškeré případné úpravy a změny projektové dokumentace, posudky v průběhu stavebního řízení jdou za námi.
 • Za projektovou dokumentaci platíte až v případě, že dojde k vydání stavebního povolení.
 • Vašemu domu nevznikne žádná finanční škoda v případě, že k vydání stavebního povolení nedojde.