2FÁZOVÉ CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ RADIÁTORŮDEZINFEKCE ROZVODŮ TEPLÉ VODY

K zajištění hygienicky čisté dodávky teplé vody a bezproblémový provoz radiátorů.

________

2FÁZOVÉ CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY

Pro správnou funkci radiátorů, regulačních armatur a nižší náklady na vytápění.

Otopná soustava bytových domů zůstává dlouhou dobu stranou pozornosti. Nerovnoměrné zahřívání radiátorů, špatná funkce regulačních armatur a vyšší měrná spotřeba tepla, to jsou hlavní problémy, které s sebou nese znečištění otopné soustavy pevnými usazeninami a kovovým i nekovovým kalem.

 

2FÁZOVÝ PROPLACH A DEZINFEKCE ROZVODŮ TEPLÉ VODY

K zajištění bezproblémové a hygienicky bezpečné dodávky teplé vody.

Rozvody teplé vody (TV) v bytových domech zůstávaly dlouhou dobu stranou pozornosti. Dlouhodobé usazování nečistot a kalů, zejména v části ležatých rozvodů, vede k omezení průtoku cirkulace teplé vody a znamená vyšší potřebu nehospodárného odtáčení teplé vody. Potrubní rozvody s usazeným kalem jsou navíc místem pro tvorbu a množení nebezpečných bakterií, jako například bakterií rodu Legionella.

Přínosy chemického čištění radiátorů pro váš bytový dům:

 • 2fázový pulzní proplach tlakovou vodou a vzduchem s přesným dávkováním chemie.
 • Bezpečný a šetrný způsob, jak prodloužit životnost a správnou funkci všech regulačních armatur a radiátorů.
 • Vyšší účinnost radiátorů a lepší přenos tepla znamená nižší náklady na vytápění i o více než 5 %.
 • Použití ekologicky šetrné chemie.
 • Práce probíhají z technického podlaží domu bez nutnosti zásahu do bytů.
 • Při osazení cyklonového separátoru nečistot se výrazně prodlouží časový úsek mezi proplachy (více než 10 let).
 • Osazení cyklonového separátoru nečistot dlouhodobě přispívá k průběžné separaci nečistot ze soustavy.

> Stáhnout katalog chemického čištění radiátorů

Přínosy dezinfekce rozvodů teplé vody pro váš bytový dům:

 • 2fázový pulzní proplach tlakovou vodou a vzduchem s přesným elektronicky řízeným dávkováním dezinfekce.
 • Bezpečný a šetrný způsob dezinfekce potrubí TV a TV cirkulace pomocí peroxidu vodíku, bez použití chloru a dalších agresivních látek.
 • Lepší průtok cirkulace teplé vody v potrubí znamená nižší potřebu odtáčení teplé vody.
 • Dlouhodobý účinek a prevence tvorby Legionell v potrubích rozvodech objektu.
 • Práce probíhají z technického podlaží domu bez nutnosti zásahu do bytů.

> Stáhnout katalog dezinfekce rozvodů teplé vody

Doporučený postup po provedení chemického proplachu radiátorů a dezinfekce rozvodů teplé vody:

OTOPNÁ SOUSTAVA A RADIÁTORY

Cyklonový separátor nečistot je vhodná a dlouhodobá ochrana otopné soustavy před tvorbou nových usazenin a kalů.

Po vyčištění otopné soustavy doporučujeme na přívodní potrubí osadit magnetický cyklonový separátor nečistot. Ten ochrání váš systém před novým znečištěním, které se k vám dostává přes centrální rozvod tepla z okolních domů.

ROZVODY TEPLÉ VODY A CIRKULACE TEPLÉ VODY

Jemný filtr se zpětným proplachem je vhodná a dlouhodobá ochrana rozvodů teplé vody před tvorbou nových usazenin a nebezpečných kalů v potrubí TV a TV cirkulace.

Po provedení proplachu a dezinfekce rozvodů teplé vody doporučujeme osadit na přívod vody jemný filtr se zpětným proplachem, který může být vybaven systémem pro automatické čištění.

„Po provedení chemického čištění je vždy důležitá prevence dalšího vzniku nečistot a usazenin v systému.“

Proto vyčištěné soustavy doporučujeme osadit kvalitními magnetickými separátory nebo filtry se zpětným proplachem v případě rozvodů pitné vody.