2FÁZOVÉ CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY

pro správnou funkci radiátorů, regulačních armatur a nižší náklady na vytápění

Otopná soustava bytových domů zůstává dlouhou dobu stranou pozornosti. Nerovnoměrné zahřívání radiátorů, špatná funkce regulačních armatur a vyšší měrná spotřeba tepla, to jsou hlavní problémy, které s sebou nese znečištění otopné soustavy pevnými usazeninami a kovovým i nekovovým kalem.

Pulzní chemický proplach otopné soustavy představuje bezpečný a ekologický způsob, jak opět zajistit rovnoměrné a hospodárné vytápění i regulační funkci celé soustavy. Následně doporučujeme osadit cyklonový separátor nečistot.

Chemické čištění prodlouží životnost vašich rozvodů i technologie plynové kotelny nebo směšovací stanice

Po provedení chemického čištění je vždy důležitá prevence dalšího vzniku nečistot a usazenin v systému. Proto vyčištěné soustavy doporučujeme osadit kvalitními magnetickými separátory nebo filtry se změtným proplachem v případě rozvodů pitné vody.

Přínosy chemického čištění pro váš bytový dům:

  • 2fázový pulzní proplach tlakovou vodou a vzduchem s přesným dávkováním chemie.
  • Bezpečný a šetrný způsob, jak prodloužit životnost a správnou funkci všech regulačních armatur a radiátorů.
  • Vyšší účinnost radiátorů a lepší přenos tepla znamená nižší náklady na vytápění i o více než 5 %.
  • Použití ekologicky šetrné chemie.
  • Práce probíhají z technického podlaží domu bez nutnosti zásahu do bytů.
  • Při osazení cyklonového separátoru nečistot se výrazně prodlouží časový úsek mezi proplachy (více jak 10 let).
  • Osazení cyklonového separátoru nečistot dlouhodobě přispívá k průběžné separaci nečistot ze soustavy.

Cyklonový separátor nečistot vhodná a dlouhodobá ochrana otopné soustavy před tvorbou nových usazenin a kalů.

Po vyčištění otopné soustavy doporučujeme na přívodní potrubí osadit magnetický cyklonový separátor nečistot. Ten ochrání váš systém před novým znečištění, které se k vám dostává přes centrální rozvod tepla z okolních domů.

Pro uzavřené okruhy vytápění (např. domy s vlastní plynovou kotelnou) doporučujeme osadit tyto separátory na vratné potrubí a ochránit tak veškeré drahé komponenty, jako jsou kotle, oběhová čerpadla a regulační armatury před zanesením.

ico_chemie