Kalkulačka úspor pro Vás posoudí tato opatření:

Domovní plynová
kondenzační kotelna

Solární systém pro
ohřev teplé vody

Tepelné čerpadlo pro
předehřev teplé vody

Základní údaje o vašem bytovém domě

1/3

Údaje o spotřebách


Obvykle 45 - 75m2 na bytovou jednotku

Obvykle 25 až 35GJ na bytovou jednotku

Obvykle 15 až 25GJ na bytovou jednotku

Obvykle 30 - 50m3 na bytovou jednotku

550 až 750 Kč s DPH/GJ celorepublikový průměr

550 až 750 Kč s DPH/GJ celorepublikový průměr
2/3

Kontaktní údaje

3/3

Uděluji tímto souhlas společnosti PROSUN ES s.r.o., se sídlem Dukelská 1779/20, 430 01 Chomutov IČ: 28722469, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném oddílu C, vložka 28773 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala výše uvedené údaje.

* Telefonní číslo a popř. uvedená e-mailová adresa budou firmou PROSUN nebo jí pro tyto účely pověřenou třetí osobou použity pouze pro navázání kontaktu včetně dotazů s prováděním požadovaného odborného poradenství.