(Díl 5.) Jak vybrat firmu pro realizaci či modernizaci kotelny?

Jak vybrat firmu pro realizaci či modernizaci kotelny?

Volba dodavatele kotelny patří mezi rozhodnutí, které může zásadním způsobem ovlivnit průběh realizace i následný provoz kotelny. Je proto důležité vědět, co vše by měl dodavatel kotelny umět nabídnout. Tyto informace pomohou nejen při výběrovém řízení, ale i celkově při komunikaci s firmou nebo obyvateli domu.

Jaké informace si připravit

Častou otázkou ze strany zájemců o vybudování domovní kotelny je, jak vlastně začít a které informace budou pro komunikaci ohledně nové kotelny potřeba.

Pro úvodní jednání s dodavateli kotelny stačí pouze říci, že uvažujete o zřízení nebo modernizaci domovní kotelny. Oslovená firma v rámci návštěvy na místě vyhodnotí situaci, navrhne varianty řešení a orientační cenu.

Ptejte se, jaké služby dodavatel kotelny nabízí

V rámci prvního kontaktu s firmou se zajímejte o to, jaké další služby kromě vybudování kotelny nabízí. Právě rozsah souvisejících služeb vám výrazně pomůže v prvotní orientaci mezi firmami. Instalace domovní kotelny vyžaduje řadu souvisejících úkonů. Pokud vlastník domu vybere firmu, která se zaměřuje pouze na výstavbu a zprovoznění domovní kotelny, bude mít před sebou poměrně náročný a pro laika obtížně přehledný seznam nezbytných úkonů, které výstavbu kotelny provází. Jedná se o jednání s institucemi, stávajícím dodavatelem tepla, přípravu projektu, případně zpracování žádosti o dotaci a další. Nabídka služeb ze strany firmy, a tedy i pomoc s realizací záměru, může být opravdu široká. U některých firem nabízí i zajištění financování výstavby kotelny či její provoz formou pronájmu. Využít lze též nabídky dodávky tepla.

Ujistěte se, co nabízená cena zahrnuje

Po vyjasnění požadavků ze strany vlastníka domu připraví oslovená firma orientační cenovou nabídku. Pro vlastníka domu je nyní nejdůležitější, aby jednoznačně věděl a rozuměl tomu, co nabízená cena zahrnuje. Například zda se cena vztahuje pouze na vybudování kotelny nebo i práce v rámci přípravné etapy, servis kotelny, dodávku tepla a podobně. Opět platí, že je pro vlastníka domu jednodušší, pokud firma nabízí a naceňuje komplexní servis od přípravné etapy až po zajišťování provozu formou správy kotelny a dodávku tepla.

Co by vás mělo zajímat na referencích

Ze strany výboru je výhodné si vyžádat srovnatelné reference a kotelnu v provozu v doprovodu dodavatele navštívit. Na místě můžete vše prodiskutovat a získat praktické informace od vlastníka domu, ve kterém se kotelna nachází. Nechte si popsat průběh, ptejte se na kritické momenty, zajímejte se o zpětné zhodnocení celé akce, či zda by nyní něco udělali jinak.

Vybírejte ze společností nabízejících komplexní servis

Dělení přípravné fáze a realizace mezi více firem může vést i k řadě nejasností. Obvyklé jsou například otázky, kdo bude mít na starost komunikaci při odpojení od centrálního vytápění a samotný proces odpojení. V těchto případech je nezbytné zcela přesně vymezit hranice díla v rámci jednotlivých smluv tak, aby byla zajištěna správná a kompletní návaznost postupu. Jak už ale z popisu vyplývá, je to poměrně náročný postup, který v mnoha ohledech pravděpodobně bude převyšovat odborné schopnosti zástupců domu. Komunikace s více účastníky přípravy a realizace by též vyžadovala koordinaci ze strany zástupců domu – výboru nebo představenstva. Přenesení úkolu na technický dozor s odpovídající specializací by bylo velmi obtížné, protože tito specialisté prakticky neexistují. V každém případě by se jednalo o další mezičlánek a navýšení výdajů.

Využitím nabídky komplexních služeb v rámci dodávky tepla odpadá riziko nevhodné návaznosti některých kroků, ať již v přípravné fázi nebo u realizace. Řešení jediného dodavatele také odpovídá současným trendům, kdy je realizace domovní kotelny a její provoz vnímána na úrovni alternativní dodávky tepla. V tomto pojetí nabízí srovnatelný komfort s centrálním vytápěním s bonusem možnosti individuální regulace spotřeby tepla.

„Se změnou zdroje tepla a teplé vody pro váš bytový dům vám rádi poradíme. Kotelny stavíme a provozujeme již více než 10 let.“

> Domluvit schůzku