(Díl 4.) Při pořízení a provozu domovní kotelny lze vybírat z několika variant

Při pořízení a provozu domovní kotelny lze vybírat z několika variant

Zřízení domovní kotelny představuje významnou investici. Další výdaje, i když nesrovnatelně nižší, s sebou přináší provoz kotelny. První variantou je, že pořízení i provoz bude hradit SVJ nebo družstvo. Ve druhé variantě zainvestují zřízení kotelny, provoz bude smluvně zajišťovat odborná firma. U třetí varianty výstavbu i provoz zafinancuje dodavatel kotelny a SVJ nebo družstvo bude investici splácet v rámci měsíčních úhrad tepla.

Vlastní investice, vlastní provoz

Pořízení domovní kotelny i její provoz na vlastní náklady je poměrně častá varianta u malých objektů. Zajišťování provozu plynové kotelny vlastními silami je nejčastěji vedeno snahou ušetřit. Je však nutné si uvědomit, že provozovatel kotelny – SVJ nebo družstvo je současně plně odpovědný za její provoz. Výbor SVJ nebo představenstvo družstva provoz kotelny nebudou zajišťovat osobně – musí tedy minimálně zajistit někoho, kdo je proškolen na obsluhu kotelny, nutné je hlídat termíny a zajišťovat periodické revize, řešit případné opravy a servis. Odpovědnost za provoz stále zůstává na statutárních zástupcích včetně všech případných právních důsledků. Z pohledu SVJ nebo družstva není varianta provozu domovní kotelny vlastními silami tedy vhodné řešení.

Svěřte provoz domovní kotelny firmě

Většina domů volí logicky nejpřímější variantu, kdy provoz kotelny smluvně zajišťuje dodavatel kotelny, který je nejlépe seznámen s použitými technologiemi. Zajišťování provozu zahrnuje i veškeré revize tak, aby byl provoz kotelny v souladu s legislativou. Jedná se o placenou službu, která má pro vlastníka domovní kotelny výraznou výhodu nejen v komplexnosti péče, ale i v přenesení odpovědnosti za provoz.

Rozhodnete-li se pro tuto variantu, při výběru dodavatele kotelny se kromě výstavby kotelny zajímejte též o personální zázemí firmy, dispečink a další podmínky nezbytné pro poskytování profesionální servisu.

Finančně výhodná forma kompletního nájmu

Třetí varianta je vyhledávaná zejména v domech, kde by byl problém odhlasovat investici za domovní kotelnu a její provoz nebo je v domě již splácen jiný úvěr či není na účtu dostatek volných finančních prostředků. Výhoda spočívá v nulové počáteční investici ze strany vlastníka domu. Výstavbu i provoz kotelny kompletně hradní dodavatel kotelny. Vlastník domu platí pouze měsíční úhradu tepla, ve které jsou náklady na výstavbu i provoz kotelny rozpuštěny.

Díky možnostem dodavatele kotelny sjednat si výhodnější cenu plynu, je měsíční úhrada tepla včetně rozpočtu nákladů pro vlastníka domu dokonce nižší než pouhá dřívější cena tepla z centrálního zdroje, kterou vlastník domu platil.

Varianta nájmu spojená s dodávkou tepla je výhodnější i díky změně sazby DPH z původních 21 % na 10% daň v rámci poskytování služby. Ve srovnání s původními výdaji při vytápění z centrálního zdroje má SVJ nebo družstvo od prvního okamžiku přechodu na domovní kotelnu až o 20 % nižší náklady na vytápění svého domu, a to včetně splátky pořízení kotelny, servisu a dodávky tepla.

Varianta kompletního pronájmu včetně dodávky tepelné energie je v současnosti nejběžnější a využívána zejména u větších objektů nad 50 bytů.

I v případě nájmu si kotelnu může (alespoň v případě kotelny od PROSUN) vlastník domu kdykoliv za zůstatkovou hodnotu odkoupit a přejít na variantu úhrady pouze dodávky tepla a servisu.

„Se změnou zdroje tepla a teplé vody pro váš bytový dům vám rádi poradíme. Kotelny stavíme a provozujeme již více než 10 let.“

> Domluvit schůzku