(Díl 3.) Proces odpojení od centrálního zdroje tepla (CZT)

Proces odpojení od centrálního zdroje tepla (CZT)

Častou chybou při úvahách o zřízení domovní kotelny je podceňování etapy odpojení od stávajícího centrálního vytápění. V této fázi jsou klíčové dva kroky: odhlasování záměru o odpojení členskou základnou SVJ nebo družstva a jednání se stávajícím dodavatelem tepla o odpojení od jejich zdroje.

Schválení záměru

Pro rozhodnutí o odpojení od centrálního zdroje tepla a vybudování vlastní kotelny je nutné získat podporu členů SVJ nebo družstva v požadovaném poměru hlasování na shromáždění nebo v rámci alternativních možností hlasování.

Důvodem pro změnu je obecná nespokojenost se stávajícími náklady na vytápění a ohřev teplé vody. Druhým důvodem je nesvoboda při rozhodování o způsobu dodávky tepla a jeho kvalitě – systém CZT nemůže vyhovět všem individuálním požadavkům domu.

Před hlasováním o záměru odpojení je vhodné všechny členy detailně informovat nejen o záměru, ale i předpokládaném průběhu akce. Takto významná změna a investice vyvolá řadu otázek, na které potřebují členové znát před hlasováním odpověď. Vzájemná diskuse je důležitá.

Účast dodavatele kotelny ve schvalovacím procesu

Ze strany výboru je výhodné si vyžádat srovnatelné reference a kotelnu v provozu v doprovodu dodavatele navštívit a na místě nejen prodiskutovat, ale získat i praktické informace od vlastníka domu, ve kterém se kotelna nachází. Dodavatel kotelny může být prospěšný i v rámci komunikace se členy, kdy může přímo odpovědět více technicky zaměřené dotazy, zkušenosti z provozu a další.

Důležitá je součinnost dodavatele kotelny v rámci právního servisu, kdy může poskytnout vzory usnesení, které se pak budou přikládat pro stavební úřad. Nejedná se přitom pouze o samotné rozhodnutí, ale je nutné usnesení správně formulovat, aby se předešlo odvolávání současného dodavatele tepla.

Dodavatel kotelny může poradit též se správným zněním usnesení z hlasování. Také tyto podklady budou součástí pro stavební řízení, případně pro správní řízení v rámci odvolání. Obvyklou chybou usnesení je příliš obecné schválení záměru, které není pro některé stavební úřady z jejich pohledu dostačující. Usnesení by mělo kromě konstatování odhlasování záměru zahrnovat kompletní technologickou specifikaci, včetně procesu odpojení, vedení komínového tělesa a další.

Právní servis jako nadstavba ke kvalitnímu dodavateli kotelny je značná výhoda, přitom neznamená žádné navýšení ceny.

Komunikace se stávajícím dodavatelem tepla

S teplárenskými společnostmi je při záměru odpojení se a vybudování vlastní kotelny komunikace nevyhnutelná. Je ale nutné podotknout, že vstřícnost z jejich strany nebývá vysoká. Pro realizaci domovní kotelny v rámci výběrového řízení vyberte dodavatele, který zajistí nejen výstavbu nové kotelny, ale i kompletní proces odpojení a komunikaci s teplárnou. Díky zkušenostem udrží průběh odpojen v rámci legislativy tak, aby náklady na odpojení byly skutečně relevantní, nikoliv nadsazené tak, aby zájemce o odpojení od jejich úmyslu odradily.

„Se změnou zdroje tepla a teplé vody pro váš bytový dům vám rádi poradíme. Kotelny stavíme a provozujeme již více než 10 let.“

> Domluvit schůzku