Nižší náklady na ohřev teplé vody v bytovém domě, díky moderní technologii tepelných čerpadel

Instalací tepelného čerpadla lze dlouhodobě vyřešit otázku spojenou s úsporou nákladů na ohřev teplé vody. Celý systém pracuje na velmi jednoduchém principu, teplo získané z tepelného čerpadla je předáno přes akumulační zásobníky do vody, tím dojde k jejímu předehřevu. Protože systém nadále předpokládá využití systému CZT, není třeba se obávat nedostatku teplé vody v období zvýšené krátkodobé spotřeby teplé vody v domě.

1m3 teplé vody tak s tepelným čerpadlem ohřejete za pouhou 1/3 původní ceny z centrálního zdroje. 

tepelné čerpadlo vzduchové Viessmann bytové domy
schema-tc

Určeno pro ohřev teplé vody – vysoká hodonota COP

Spojení měkkého bivalentního zdroje tepla v podobě tepelného čerpadla a systému CZT pro ohřev teplé vody má řadu výhod. Tepelné čerpadlo může být navrženo velmi hospodárně a s ohledem na nižší požadovanou výstupní teplotu pracovat s dlouhodobě vysokou hodnotou COP.

O pokrytí odběrových špiček teplé vody se nadále postará systém CZT. Toto řešení přináší úsporu investičních nákladů a tím rychlejší dobu návratnosti.

 

Spočítejte si, kolik ušetří za teplou vodu s tepelným čerpadlem ve vašem bytovém domě

-> Kalkulačka úspor 

Hodnota COP udává účinnost tepelného čerpadla

Výkonové číslo slouží ke srovnání efektivity tepelných čerpadel – COP však platí pouze v určitém bodě provozu za určených teplotních podmínek. Proto naše řešení počítá s provozem TČ pouze v oblasti nejvyšší účinnosti, o zbytek se postará systém CZT, jen tak je cena za vyrobený GJ nejnižší.

COP 4 = 1kWh elektřiny do TČ dodaná, 4kWh tepla z TČ vyrobené.

Dlouhá životnost díky správnému návrhu systému ohřevu teplé vody pro bytový dům

Díky kombinaci dohřevu teplé vody prostřednictvím systému CZT nejsou tepelná čerpadla přetěžována, čímž se snižuje opotřebení a výrazně prodlužuje jejich životnost.

S tepelnými čerpadly Viessmann životnost zdroje přes 15let.

Čerpadla jsou umístěna na střeše, odhlučněna a zajištěna proti přenosu vibrací

Naše řešení předpokládá umístění tepelných čerpadel na střechu domu. Čerpadla jsou umístěna na anti-vibračních rámech a jsou odhlučněna. Toto řešení také umožňuje budoucí rozšíření počtu instalovaných tepelných čerpadel, například ve spojení se zvýšenou spotřebou teplé vody v domě.

Pro instalaci používáme vysoceúčinná tepelná čerpadla Viessmann Vitocal, díky kterým jsme schopni garantovat úsporu nákladů při ohřevu teplé a dlouhou životnost.

Výhody tepelného čerpadla pro váš bytový dům:

  • Snížení nákladů na ohřev teplé vody v domě až na 1/3 původních nákladů, a to díky moderní technologii a teplu z okolního vzduchu
  • Jednoduchá instalace v kombinaci se systémem CZT s vysokou účinností
  • Zvýšení tržní ceny bytů, díky snížení nákladů na energie
  • Moderní a ekologický způsob ohřevu teplé vody.
  • Technické řešení s nízkou hladinou hluku a vibrací
  • Vhodné pro provoz i při teplotách pod bodem mrazu
  • Nejedná se o „odpojení od CZT“, tudíž není třeba stavební povolení
  • Záruka vysoké kvality komponentů Viessmann
  • Montáž odbornou certifikovanou firmou ProSun
Tepelná čerpadla pro bytové domy Viessmann