(Díl 1.) Zvažujete pořízení vlastní domovní kotelny?

Zvažujete pořízení vlastní domovní kotelny?

K úvahám o vytápění domu vlastní plynovou kotelnou vede zájem o levnější vytápění, možnost lepšího ovlivňování množství spotřebovaného tepla a vlastní rozhodování o období, kdy bude dům vytápěn. Při úvahách o přechodu z centrálního zásobování teplem na vlastní domovní kotelnu je však nutné předem získat řadu informací, a především je umět správně vyhodnotit. Jen tak je možné posoudit, zda by byl přechod z centrálního vytápění na vlastní kotelnu pro váš dům skutečně přínosem.

Jaké informace potřebujete a o čem budete muset rozhodnout?

Výbor SVJ nebo představenstvo družstva se bude muset umět orientovat v cenových nabídkách a jejich obsahu. To znamená zvládnout posoudit rozdíl v nabízené technologii, lépe si představit a zhodnotit, co pak následuje.

Co zahrnuje pořízení plynové kotelny

V každé kotelně je umístěn nějaký zdroj tepla – nejčastěji plynový kotel. Mezi nezbytné související technologie patří zařízení, které rozvede teplo do radiátorů a do systému ohřevu teplé vody, systém na udržování tlaků a další technologie, které jsou nezbytné pro samostatný provoz kotelny. Důležitý je bezpečnostní systém. Součástí jsou též akumulační zásobníky pro teplou vodu.  Pro provoz domovní plynové kotelny je nutné vyřešit odvod spalin – komínové těleso a obslužné technologie.

Co je kondenzační technologie a proč je důležité ekvitermní řízení

Pro pochopení provozu plynové kotelny je nutné vysvětlení dvou základních pojmů: kondenzační technologie a ekvitermní řízení. Obě technologie se zásadním způsobem podílejí na efektivitě vytápění.

Oproti běžným starým kotlům mohou moderní plynové kotle díky kondenzační technologii využívat i teplo, které je obsaženo ve spalinách, a navracet je zpět do otopné soustavy. Výsledkem je vysoká účinnost vytápění.

Pojem ekvitermní řízení znamená, že je teplota vody ve stoupačkách a v radiátorech řízena v závislosti na venkovní teplotě. Čím je venku nižší teplota, tím je teplota vody v radiátorech vyšší a opačně. Tím je zajištěno optimální vytápění domu.

Jak náročný je provoz domovní kotelny

Bylo by chybou zaměřovat se při rozhodování pouze na pořízení kotelny jako investici. Je důležité si uvědomit, že pořízením kotelny na sebe výbor SVJ nebo družstva, jako vlastníci domu, berou závazek provozu plynové kotelny. Je nutné zajišťovat nejen technickou stránku vytápění, ale je nezbytné vyhovět i veškerým legislativním požadavkům – revizím, vyhláškám, normám.  To s sebou přináší značnou zátěž na znalosti, legislativu i časové možnosti. Standardem je využívání dodavatele kotelny i jako jejího provozovatele.

„Se změnou zdroje tepla a teplé vody pro váš bytový dům vám rádi poradíme. Kotelny stavíme a provozujeme již více než 10 let.“

> Domluvit schůzku