(Díl 2.) Jak posoudit, zda bude pro váš dům plynová kotelna výhodným řešením?

Plynová kotelna

Jak posoudit, zda bude pro váš dům plynová kotelna výhodným řešením?

Základem jsou objektivní informace. Určitým vodítkem je i výběr firmy. Renomovaný dodavatel řešení plynové kotelny si zakládá na dlouhodobém kontaktu s investorem. Řada dodavatelů kotelen investorům po vybudování kotelny zajišťuje i jejich provoz a s investorem tak zůstává v dlouhodobém vztahu, proto není jejich zájmem parametry navrhované kotelny jakkoliv zkreslovat.

Jaké údaje bude nutné pro posouzení výhodnosti doložit

SVJ nebo bytové družstvo jako vlastník domu pro posouzení výhodnosti dokládá spotřeby energií na vytápění a na ohřev teplé vody minimálně za období posledních tří, ideálně pěti let. Rozpětí je důležité pro eliminování případných výkyvů ve vytápění způsobovaných odlišnými průběhy zimních období v jednotlivých letech. Dále jsou nezbytné přesné informace o objektu, nejvhodnější je technická zpráva objektu, případně projekt vytápění a ohřevu teplé vody. Tyto údaje slouží pro co nejpřesnější návrh nové kotelny včetně vyčíslení investičních a provozních nákladů jako základů pro vstupní ekonomickou analýzu.

Kotelnu je nutné posuzovat jako celek

Posouzení výhodnosti zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením a provozem kotelny a staví je proti současným nákladům na vytápění. Naprostým základem je komplexnost údajů. U některých dodavatelů technologií pro vytápění se lze setkat s tendencí hodnoty upravovat ve prospěch výhodnosti nabízeného řešení. Do posouzení výhodnosti je nutné též zahrnout náklady na odpojení od stávajícího systému vytápění, případné stavební úpravy, napojení kotelny na otopnou soustavu domu a vše další.

Vždy je nutné vycházet z údajů a podmínek konkrétního posuzovaného domu

Lze obecně konstatovat, že současné ceny energií jak u CZT, tak u zemního plynu ukazují výhodnost domovních plynových kotelen. Výhodněji vychází pořízení domovní kotelny u větších objektů, kde se náklady rozpočítají mezi vyšší počet bytových jednotek. U menších objektů se často může stát, že se plynová kotelna nevyplatí. Kromě počtu bytů je nutné zohlednit i všechna ostatní specifika domu. Proto je nezbytnou podmínkou vždy vycházet z konkrétních hodnot posuzovaného domu, a nikoliv z obecných předpokladů.

„Se změnou zdroje tepla a teplé vody pro váš bytový dům vám rádi poradíme. Kotelny stavíme a provozujeme již více než 10 let.“

> Domluvit schůzku